Po vzájemné dohodě mohou pracovníci ORTEXu poskytnout zájemcům prezentaci vybraných produktů vzdáleně, přes web. Pro žádost o prezentaci můžete použít níže uvedený formulář. Na začátku prezentace v dohodnutém termínu si spusťte připojený klientský program OrtexPripojSe15.exe, zadejte ID, které Vám sdělí Váš prezentátor z ORTEXu a své jméno. Obrázek vlevo ukazuje, jak by měla vypadat obrazovka spuštěného programu. Po stisknutí tlačítka „Připojit“ budete připojeni k prezentátorovi. Pro komunikaci v průběhu prezentace můžete použít integrovanou komunikaci pomocí zvuku nebo videa (Voice over IP).

Systém vzdálené prezentace poskytuje TeamViewer. ORTEX používá TeamViewer verze 15.

ORTEX také pro online schůzky a prezentace využívá řešení Microsoft Teams.Potřebujete aby se technik připojil k Vám?