PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB

ORTEX nabízí a poskytuje služby, které pokrývají celý životní cyklus IS/IT projektů a velmi široké spektrum potřeb našich zákazníků. Služby zahrnují nejen implementaci SW řešení ale i návrh a realizaci vhodné HW infrastruktury, licenční poradenství, instalaci a nastavení operačních systémů nebo cloudových služeb, instalaci a správu databází, vývoj specifických aplikací a poradenství pro optimální využití informačních technologií. Největší důraz ale klademe na dlouhodobou údržbu a podporu dodaných informačních systémů a technologií. 

Služby jsou poskytovány jak na základě dlouhodobých smluv (Smlouvy o zajišťování služeb, SLA) tak jednotlivých objednávek. 

Budova

Návrh, konfigurace a dodávky ICT řešení

 • Servery a disková pole Fujitsu, Lenovo se systémy Windows Server, Linux
 • Správa serverů, LAN a koncových stanic
 • Nasazení, správa a podpora Microsoft Office 365
 • Zabezpečení, zálohování a archivace

Projektové řízení, příprava na ISO, GDPR

 • Realizace zakázek podle zásad projektového managementu
 • Provádíme Analýzy a návrhy zlepšování procesů
 • Pomoc s přípravou na požadavky GDPR dle vlastní metodiky

Strategie a analýzy propojení procesů a IT

 • Zjištění a formulace cílů IS/IT strategie 
 • Činnosti systémového integrátora 
 • Návrh automatizace procesů

Konzultační, implementační a poradenské služby

 • Implementace ASW do prostředí uživatele
 • Údržba SW a uživatelská podpora: Hot-line, helpdesk
 • Propojení znalostí IT a procesů v oblasti ekonomiky, logistiky, nákupu, prodeje a výroby

Zakázkový vývoj, software na míru

 • Zakázkový vývoj v Java, .NET, C#
 • Tvorba datových skladů na platformě Microsoft
 • Mobilní aplikace Android

Předimplementační analýzy

 • Návrh architektur ICT řešení 
 • Mapování požadavků a vlastností ASW (GAP analýzy) 
 • Návrh řešení, harmonogramu, zakázkových úprav

Máte zájem o naše služby?

Jednoduše si vyžádejte nabídku našich služeb pomocí kontaktního formuláře.