ŘEŠÍME TYTO KLÍČOVÉ OBLASTI ŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ FIREM

ORTEX, jako dodavatel podnikových informačních systémů, se zaměřuje na řešení těchto klíčových oblastí řízení a fungování firem:

  • Řízení podnikových zdrojů – informační systémy Orsoft Open, Orsoft RADNICE Open a OR-SYSTEM Open.
  • Řízení vztahů se zákazníky a partnery – řešení na bázi Microsoft Dynamics 365 nebo modul CRM Open v rámci vlastního řešení.
  • Sdílení informací, správa dokumentů a řízení pracovních postupů – systémy typu DMS, workflow, collaboration. Do této kategorie patří např. cloudové řešení Microsoft Office 365, vlastní řešení Open DMS WEDA nebo funkcionality workflow a schvalování v rámci Orsoft Open.
  • Podpora manažerského rozhodování – navrhujeme a dodáváme manažerské informační systémy Open BI (Business Intelligence) na platformě Microsoft.

POMÁHÁME S TĚMITO NEJČASTĚJŠÍMI BUSINESS BOLESTMI

Těmto čtyřem oblastem se věnujeme jak z hlediska IT a SW řešení, tak poskytovaných služeb. Tyto čtyři oblasti zároveň korespondují se základními business bolestmi, se kterými bojuje většina firem:

  • Tržní vztahy,
  • Řízení zdrojů a projektů,
  • Řízení firemního obsahu a informací,
  • Firemní výkonnost a podpora rozhodování.

Nezáleží přitom na velikosti firmy. S podobnými problémy se potýkají firmy malé i velké a pro dosažení úspěchu v podnikání je nutné je strategicky a cílevědomě řešit. A právě tam přichází naše společnost s nabídkou dlouhodobého partnerství. Pomáháme řídIT.

Zaujala Vás naše řešení?

Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti a nabídneme optimální variantu podle vašich potřeb.