OR-SYSTEM Open

Komplexní informační systém OR-SYSTEM Open je spolehlivým nástrojem pro plánování, optimalizaci a řízení obchodu, logistiky a výroby pro široké spektrum oborů. OR-SYSTEM Open je určen pro ty, kteří chtějí moderně, sofistikovaně a procesně řídit všechny podnikové procesy. Poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost a charakter výroby. S přehledem zvládne plánovat a řídit kusovou, sériovou i hromadnou výrobu. ORTEX je autorem ekonomických modulů – finance, evidence majetku, řízená lidských zdrojů. Tvůrcem výrobních, logistických a obchodních modulů je partnerská společnost OR-CZ. Společně probíhá analýza, vývoj v jednotném prostředí java nad společným technologickým jádrem ORCore, poskytování podpory i implementačních služeb.


KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Modulární škálovatelný vícevrstvý podnikový ERP systém
 • Dynamický konfigurátor pro Obchod, TPV, Výrobu
 • Technická příprava výroby a integrace s PLM/PDM
 • Vlastní integrované APS plánování kapacit
 • Kalkulace, controlling, ekonomika a lidské zdroje, CRM
 • Editor formulářů, uživatelské filtry, zobrazení, reporting
 • Uživatelská customizace, makra pro úpravy aplikací
 • Integrované workflow a řízení schvalovacích procesů
 • Řada rozhraní (EDI, XML, WS), propojení s CAD, CAM.
 • Webové rozhraní, Android aplikace a vizualizace
 • Pro Windows i Linux, databáze Oracle i MS SQL Server.
 • ORCore builder – tvorba individuálních SW agend

PŘÍNOSY

Hlavní ambicí OR-SYSTEM Open je podporovat firmy a uživatele při získávání a zvyšovaní konkurenčních výhod zabezpečením aktuálních a relevantních informací pro komplexní řízení a včasné rozhodovaní – vždy ve vhodném okamžiku a na správném místě. Dynamické konfigurátory činí z OR-SYSTEM Open výjimečný SW, který výrazně zjednodušuje a zrychluje procesy obchodu, vlastní výroby i včasné distribuce zakázek ke konečnému zákazníkovi. Přináší kompetenci pro moderní metody logistiky, přechod na just-in-time a “pull” tok materiálu a zboží. OR-SYSTEM Open je platformou pro vybudování chytré továrny (průmysl 4.0) a přispívá ke zvýšení motivace zaměstnanců – prací s moderním ICT, vzděláváním, podílem na řízení a zlepšením komunikace mezi útvary firmy.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

OR-SYSTEM Open je modulární informační systém, který lze podle specifických odvětvových nebo zákaznických požadavků rozšiřovat o zákaznická řešení. Zkušený autorský tým sídlí v České republice a klienty podporuje certifikovanými Help Desk službami s garantovanou odezvou. K dispozici je nadstavbové řešení pokročilého manažerského systému Business Intelligence – na bázi světové špičky v analytických nástrojích – komplexní plánování ukazatelů, controllingu, reportingu, vizualizace a dashboardů ve více než 30 světových jazycích.


Zaujali jsme vás?

Neváhejte a vyžádejte si více informací. Rádi se Vám ozveme, zodpovíme vaše dotazy, nabídneme předvedení nebo zkušební verzi.


PŘÍKLADY ZÁKAZNÍKŮ