Orsoft RADNICE Open

Systém Orsoft RADNICE Open je původní modulární ekonomický informační systém určený pro města a větší obce, který obsahuje specifické moduly pro automatizaci procesů a činností samosprávy a státní správy. Pracuje v 3úrovňové architektuře klient-server s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Microsoft Windows.


KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Vlastní technologické jádro ORCore na platformě Java 
 • Účetnictví (RO i PO), pohledávky, závazky
 • Rozpočty, platební styk, pokladna, výkaznictví
 • Investice, správa dlouhodobého i drobného majetku
 • Personální agenda a rozvoj, zpracování mezd
 • Nabídky, poptávky, objednávky, smlouvy, faktury
 • Skladová evidence, řízení nákupu
 • Editor formulářů, uživatelské filtry, zobrazení a reporty 
 • Klient datové schránky, vazba na registr smluv
 • Integrované workflow a řízení schvalovacích procesů 
 • Řada otevřených rozhraní (EDI, XML, web services) 
 • Pro Windows i Linux , MS SQL Server i Oracle.

PŘÍNOSY

Mezi hlavní přínosy systému Orsoft RADNICE Open patří podpora všech běžných ekonomických a řídících procesů středně velkých rozpočtových a příspěvkových organizací. Bohatá funkcionalita najde své uplatnění při plnění specifických požadavků především rozpočtového finančního účetnictví, včetně odevzdávání požadovaných státních výkazů. Samozřejmostí je podpora zveřejňování informací na registru smluv a požadované vícestupňové schvalování dokladů. Systém je optimálně navržen pro práci 5 až 50 uživatelů, kde se již uplatní sdílení informací a zároveň efektivní dělba činností a procesů.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

IS Orsoft RADNICE Open nebo jeho části jsou také navázány na IS dalších společností, které jsou používány na městech a obcích. V úzké spolupráci se společností Geovap společně nabízíme integrované komplexní řešení CityWare. Vhodným rozšířením základního systému je řešení pro podporu rozhodování Business Intelligence nebo vizualizace plnění rozpočtu na webu (tzv. klikací rozpočet). V rámci integrace aplikací ORTEXu spolupracuje i s dalšími společnostmi a jejich systémy, např. s firmami: MARBES-CONSULTING, T-MAPY, VITA a další…


Zaujali jsme Vás?

Neváhejte a vyžádejte si více informací. Rádi se Vám ozveme, zodpovíme vaše dotazy, nabídneme předvedení nebo zkušební verzi.


PŘÍKLADY ZÁKAZNÍKŮ