Nadace Via digitalizuje proces schvalování faktur s námi

Všechny organizace se dnes snaží o větší efektivitu, a to většinou digitalizací svých procesů. K jednomu z takových projektů tohoto roku patří i Aplikace na schvalování faktur pro Nadaci Via. Nadace Via je nezávislá nadace, která pečuje o svoje okolí a o ty, kteří darují druhým. Nabízí programy pro aktivní děti i dospělé. Především ale Nadace Via provozuje známou platformu online dárcovství Darujme.cz.

Číst více

Platbomat pro efektivní placení poplatků

Platbomat je transakční terminál, který je na rozdíl od bankomatů určen zejména pro efektivní provádění plateb. Platbomaty se postupně objevují tam, kde občané platí větší množství poplatků. Typickým místem jsou kromě bank například úřady větších měst, kam stále přicházejí lidé platit poplatky do pokladny. Výhodou platbomatu je, že si občan jeho prostřednictvím zaplatí poplatek sám, a to kdykoliv, i mimo úřední hodiny.  Stačí jen pár doteků obrazovky, přiložit kartu nebo vložit hotovost.

Číst více

Digitalizujeme procesy i v prostředí Outlooku

Data vznikají již v Outlooku? Ale samozřejmě!

ORTEX tvoří doplňky Outlooku pro digitalizaci obchodních procesů

V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním světě je efektivita a automatizace klíčem k úspěchu každého podniku. Chytrá řešení automatizace opakujících se činností budou rozhodovat o efektivitě a úspěchu. ORTEX vytvořil jedno takové řešení pro zákazníka SAPELI – doplněk Outlooku, který umožňuje rychlou digitalizaci procesů akceptace nabídky zákazníkem (přijetí objednávky) nebo reklamace a její automatické vložení do ERP systému OR-SYSTEM Open. V tomto článku si přiblížíme výhody tohoto inovativního rozšíření a zamyslíme se nad dalšími možnými scénáři, které by ORTEX mohl dále nabídnout.

Číst více

Obchodník s pečivem inovuje svůj systém s ORTEXem

Český pekař je odbytové družstvo, které se zabývá prodejem pekařských výrobků zejména do maloobchodních řetězců. Je partnerem a distribučním kanálem řady významných pekáren. V prvních měsících letošního roku došlo v této společnosti k modernizaci původního informačního systému a k nasazení zcela nového systému Orsoft Open. Klíčovými oblastmi implementace nového řešení byly Finanční účetnictví a Prodej, a dále pro řízení obchodu důležitá manažerská nadstavba Business Intelligence Open. Cílem inovace systému bylo zejména zjednodušení dosud používaných postupů, zrychlení jednotlivých procesů i efektivnější využívání dostupných informací.

Číst více

V Teplicích pomáhá pokladním naše jednoduché řešení

Magistrát statutárního města Teplice patří již řadu let k uživatelům našeho informačního systému Orsoft RADNICE Open. Jako ve většině moderních úřadů, i zde mají občané k dispozici několik pokladen, kde je možné platit poplatky kartou. Platby nejrůznějších poplatků u přepážek jsou v některých obdobích velmi frekventované, a proto jsme řešili maximální zjednodušení a zrychlení práce pokladních.

Číst více

Město Teplice používá platební REVO terminály

V lednu jsme pro město Teplice úspěšně implementovali řešení pro bezhotovostní platební styk na pokladnách města. Využili jsme přitom platební REVO terminály od firmy EVO Payments International s.r.o. Díky této integraci nyní dokážeme nabídnout propojení s jakoukoli bankou. Exkluzivní podmínky mají zákazníci Raiffeisen bank, protože spolu s EVO Payments International s.r.o. tvoří unikátní alianci REVO. Zákazníci ORTEXu však mohou získat stejné podmínky bez ohledu na banku, kterou používají. Číst více