Platbomat je transakční terminál, který je na rozdíl od bankomatů určen zejména pro efektivní provádění plateb. Platbomaty se postupně objevují tam, kde občané platí větší množství poplatků. Typickým místem jsou kromě bank například úřady větších měst, kam stále přicházejí lidé platit poplatky do pokladny. Výhodou platbomatu je, že si občan jeho prostřednictvím zaplatí poplatek sám, a to kdykoliv, i mimo úřední hodiny.  Stačí jen pár doteků obrazovky, přiložit kartu nebo vložit hotovost.

Možnost zaplatit správní poplatky prostřednictvím platbomatu zavedlo město Mělník v polovině letošního roku. Spuštění této nové služby předcházel nejen nákup vlastního platbomatu, ale zároveň bylo třeba provést jeho integraci do ekonomického systému Orsoft RADNICE Open, který je v Mělníku používán.

Platbomat na úřadu města Mělník má předem definované druhy plateb, které je na něm možné provádět. Občan si na platbomatu vybere druh platby, napíše své jméno a příjmení a částku platby.  Zaplatí kartou nebo v hotovosti. Informace o platbě putují prostřednictvím webových služeb z platbomatu do Orsoft RADNICE Open, kde je na pozadí automaticky vygenerován pokladní doklad a na základě druhu platby a nastavené kontace je také automaticky rozúčtován. Do platebního terminálu je odeslána informace o úspěšném zpracování a vydána stvrzenka o zaplacení.

V Orsoft RADNICE Open je pro platby prostřednictvím platbomatu definována samostatná pokladna, kde je možné sledovat stav hotovosti v platbomatu i stav plateb přijatých kartou. Podle toho se uskutečňuje výběr peněz z platbomatu a jejich odvod do banky.