Nadace Via digitalizuje proces schvalování faktur s námi

Všechny organizace se dnes snaží o větší efektivitu, a to většinou digitalizací svých procesů. K jednomu z takových projektů tohoto roku patří i Aplikace na schvalování faktur pro Nadaci Via. Nadace Via je nezávislá nadace, která pečuje o svoje okolí a o ty, kteří darují druhým. Nabízí programy pro aktivní děti i dospělé. Především ale Nadace Via provozuje známou platformu online dárcovství Darujme.cz.

Číst více

Platbomat pro efektivní placení poplatků

Platbomat je transakční terminál, který je na rozdíl od bankomatů určen zejména pro efektivní provádění plateb. Platbomaty se postupně objevují tam, kde občané platí větší množství poplatků. Typickým místem jsou kromě bank například úřady větších měst, kam stále přicházejí lidé platit poplatky do pokladny. Výhodou platbomatu je, že si občan jeho prostřednictvím zaplatí poplatek sám, a to kdykoliv, i mimo úřední hodiny.  Stačí jen pár doteků obrazovky, přiložit kartu nebo vložit hotovost.

Číst více

Digitalizujeme procesy i v prostředí Outlooku

Data vznikají již v Outlooku? Ale samozřejmě!

ORTEX tvoří doplňky Outlooku pro digitalizaci obchodních procesů

V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním světě je efektivita a automatizace klíčem k úspěchu každého podniku. Chytrá řešení automatizace opakujících se činností budou rozhodovat o efektivitě a úspěchu. ORTEX vytvořil jedno takové řešení pro zákazníka SAPELI – doplněk Outlooku, který umožňuje rychlou digitalizaci procesů akceptace nabídky zákazníkem (přijetí objednávky) nebo reklamace a její automatické vložení do ERP systému OR-SYSTEM Open. V tomto článku si přiblížíme výhody tohoto inovativního rozšíření a zamyslíme se nad dalšími možnými scénáři, které by ORTEX mohl dále nabídnout.

Číst více

Obchodník s pečivem inovuje svůj systém s ORTEXem

Český pekař je odbytové družstvo, které se zabývá prodejem pekařských výrobků zejména do maloobchodních řetězců. Je partnerem a distribučním kanálem řady významných pekáren. V prvních měsících letošního roku došlo v této společnosti k modernizaci původního informačního systému a k nasazení zcela nového systému Orsoft Open. Klíčovými oblastmi implementace nového řešení byly Finanční účetnictví a Prodej, a dále pro řízení obchodu důležitá manažerská nadstavba Business Intelligence Open. Cílem inovace systému bylo zejména zjednodušení dosud používaných postupů, zrychlení jednotlivých procesů i efektivnější využívání dostupných informací.

Číst více

Jak být produktivnější – individuálně i v týmu

Digitalizaci procesů se dnes nevyhne téměř žádná činnost. Kromě práce s objednávkami, fakturami, účetní či mzdovou agendou nebo s jinou specifickou agendou, trávíme všichni hodně času s e-maily, plánováním času, úkoly, dokumenty nebo tabulkami.

Jedním z nejčastěji využívaných řešení pro komunikaci, tvorbu obsahu (textů, tabulek, prezentací…), sdílení informací, osobní a týmovou produktivitu je řešení Microsoft 365. Číst více