Ve společnostech skupiny SILON jsme před nedávnem implementovali personální a mzdový software Orsoft Open pro řízení lidských zdrojů. Pro plánování, podporu strategického rozhodování a prezentaci informací managementu skupiny jsme nyní realizovali projekt Business Intelligence s rozbory dat v prostředí Microsoft Power BI.

Co je vlastně Power BI?

Power BI je nástroj Business Intelligence, který uživatelům umožňuje vytvářet a používat dashboardy, grafy a další vizuály k analýze dat. Cílem je přetvořit vstupní data v informace, a ty pak prostřednictvím vizualizace dat ve znalosti potřebné pro strategické i operativní řízení. Vstupní data mohou být uložena ve službě SQL Server Analysis Services nebo může být datovým zdrojem jakákoli databázová tabulka, sešit Excelu nebo datový soubor. Vizualizace Power BI umožňují uživatelům vidět trendy v datech, což jim může pomoci při rozhodování o tom, jak zlepšit svůj „business“, jak lépe řídit firmu.

Jak vypadá řešení v SILONu?

Pro čtyři firmy v rámci skupiny SILON jsme nad HR systémem Orsoft Open implementovali Business Intelligence. Zajímavostí je, že datové kostky obsahují několik zdrojů dat:

  • Data z mzdového a personálního systému
    • Korunové ukazatele – mzdy, příplatky, náhrady, …
    • Hodinové ukazatele – odpracovaná doba, dovolená, nemocnost, …
    • Poměrové ukazatele a indexy
  • Data z Excelových tabulek
    • Ukazatele a dimenze za agenturní zaměstnance, kteří jsou evidováni „mimo“ HR Orsoft Open.

Pro management společnosti jsme připravili webové Power BI řešení, kde uživatelé vidí data všech čtyř firem. Vzniklo celkem přes 30 webových reportů, přístup k nim mají jednotliví manageři na základě definovaných oprávnění.

Ukázky reportů:

Obrázek 1 – Srovnání hrubé a nominální mzdy po měsících

 

Obrázek 2 – Věková struktura zaměstnanců dle druhu PPV, kategorie, střediska a času