Business Intelligence

Pojmem Business Intelligence se nazývá souhrn postupů a softwarových nástrojů, které pomáhají uživatelům vyhodnocovat hledat a informace skryté ve velkých objemech dat. Podstatou je zejména vhodná agregace a vizualizace dat do atraktivní a snadno pochopitelné formy grafů, zobrazovacích prvků a formátovaných tabulek.  Teprve pak může uživatel (analytik, manažer) rychle získat nad informacemi nadhled  a využít je pro podporu rozhodování. ORTEX poskytuje tato řešení pod obchodním názvem Open BI s využitím platformy a nástrojů Microsoft (SQL Server, Excel, Power BI).


ŘEŠÍME TYTO HLAVNÍ PROCESY

 • Sehrání dat různých zdrojů do datového skladu
 • Stanovení sledovaných ukazatelů a dimenzí
 • Agregace sumárních hodnot, výpočet KPI
 • Analýza údajů z libovolné oblasti
 • Finanční analýza formou poměrových ukazatelů
 • Predikce výsledků kombinací skutečnosti a plánů
 • Doručení výstupů uživatelům na různá zařízení
 • Sdílení a spolupráce nad výsledky
 • Interaktivní ad-hoc analýzy

KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Vizualizace a rozbory ve známém prostředí Excel
 • Rozbory libovolných dat z libovolných systémů
 • Rychlý přístup k datům díky OLAP technologii
 • Možnost předpřipravených reportů i ad hoc analýz
 • Podpora drill-down, slice and dice a dalších technik
 • Přístup k informacím je chráněn vhodnými právy
 • Data z primárních systémů jsou pumpována v noci
 • Analýzy dlouhých časových řad, prognózování
 • Velká flexibilita, možnost úprav a rozšíření
 • Možnost začlenění reportů do firemního intranetu
 • Univerzální nástroje pro import a export dat
 • Mobilní aplikace Power BI pro Android, iOS i Windows

PŘÍNOSY

Řešení kategorie Business Intelligence je zcela nezastupitelnou součástí systému řízení, podpory rozhodování a informačního systému v každé organizaci, kde vzniká větší množství dat. Tradiční transakční informační systémy pro řízení podnikových zdrojů obvykle neumožňují vyhodnocovat informace v širokém kontextu, v dlouhých časových řadách, v potřebných a mnohdy nečekaných úhlech pohledu a přehledným způsobem v nejrůznější vizuální reprezentaci. Tyto vlastnosti jsou velkým přínosem právě BI řešení, které navíc disponuje specifickými technologiemi pro rychlou odezvu a možnost průchodu daty (drill-down) od celkových agregací až po nejjemnější detaily.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

ORTEX poskytuje jednak přednastavená řešení se základními typovými modely pro podporu rozhodování nad daty vlastního ERP systému Orsoft Open a jednak zakázková řešení nad libovolnými daty zákazníka. Použité technologie umožňují načítat vstupní data ze všech běžných formátů uložení, nejčastěji z relačních databází, tabulek Excel nebo csv souborů. Pro zákazníky obvykle připravujeme na míru sérii OLAP kostek a odpovídajících kontingenčních tabulek pro rozbor informací podle jednotlivých oblastí (finance, výroba, prodej apod.). Zpravidla jsou připraveny konkrétní tabulky a grafy pro co nejširší použití a dále datové zdroje pro ad hoc analýzy zkušenějšími uživateli.


Zaujali jsme Vás?

Neváhejte a vyžádejte si více informací. Rádi se Vám ozveme, zodpovíme vaše dotazy, nabídneme předvedení nebo zkušební verzi.


PŘÍKLADY ZÁKAZNÍKŮ

 • Výrobce těstovin

KE STAŽENÍ

PŘÍKLAD DASHBOARDU POWER BI - DATA O OBYVATELÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ZDROJ: ČSÚ