Český pekař je odbytové družstvo, které se zabývá prodejem pekařských výrobků zejména do maloobchodních řetězců. Je partnerem a distribučním kanálem řady významných pekáren. V prvních měsících letošního roku došlo v této společnosti k modernizaci původního informačního systému a k nasazení zcela nového systému Orsoft Open. Klíčovými oblastmi implementace nového řešení byly Finanční účetnictví a Prodej, a dále pro řízení obchodu důležitá manažerská nadstavba Business Intelligence Open. Cílem inovace systému bylo zejména zjednodušení dosud používaných postupů, zrychlení jednotlivých procesů i efektivnější využívání dostupných informací.

Implementace v oblasti Finančního účetnictví byla specifická tím, že se musela vypořádat s mnohonásobně větším počtem dokladů a objemem dat, než je obvyklé u podobně velkých firem. Společnost Český pekař totiž prodává pekárenské výrobky řady pekáren. K významnému zjednodušení a zkrácení postupu zpracování došlo u všech druhů zpracovávaných dokladů. Zrychlen byl také import ze zaslaných či stažených elektronických souborů, protože okamžitě dochází k zaúčtování. V rámci implementace byl zaveden i efektivní postup zpracování faktur, které jsou hrazeny sloučenou platbou. Optimální řešení bylo realizováno také v oblasti avíz pro rozpad plateb přijatých a vydaných faktur.

V oblasti Prodeje byla implementace systému Orsoft Open zaměřena zejména na specifické procesy probíhající ve společnosti Český pekař, jako jsou importy rozsáhlých souborů z dodavatelských pekáren. Tyto elektronické doklady se nahrávají jak do dodacích listů, kde se následně fakturují a elektronicky odesílají odběratelům, tak vstupují i do Pohledávek – došlých faktur v modulu Finanční účetnictví. Během importů dokladů probíhá kontrola na dodavatelské a odběratelské ceníky.

Pro své rozhodování využívá management společnosti Český pekař informace z Business Inteligence Open, tedy nadstavbového řešení, které poskytuje nejrůznější analýzy a agregace informací z oblastí Prodej a Finanční účetnictví. Zajímavým řešením v Business Intelligence Open v oblasti financí je nová datová kostka MANAŽERSKÁ VÝSLEDOVKA. Ta umožňuje specifické manažerské reporty o výsledcích hospodaření dle jednotlivých skupin výsledkových účtů (například Hrubá obchodní marže) a dále s využitím ročních indexů, porovnání plánu atd. Přechodem na Business Intelligence Open uživatel získal kvalitní obchodní přehledy a šikovný nástroj pro řízení a podporu rozhodování.