Open DMS WEDA – Web Easy Document Archive

Každá dobře řízená organizace potřebuje efektivně spravovat firemní dokumenty. Základním požadavkem je rychlé vyhledání správné verze dokumentu, ať jste ve své firmě nebo mimo ni. Neuspořádané složky dokumentů na sdíleném disku jsou minulostí. Open DMS WEDA je jednoduché a cenově dostupné řešení se zabezpečeným webovým přístupem odkudkoli!


ŘEŠÍME TYTO HLAVNÍ PROCESY

 • Kompletní správa dokumentů
 • Rychlé vyhledání dokumentu
 • Schvalování
 • Editace dokumentu
 • Upozornění o změnách dokumentu
 • Hlídání expirací dokumentů

KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Velmi intuitivní software pro uživatele
 • Stromové členění dokumentů do složek
 • Evidence metadat dle typů dokumentů
 • Rychlé fulltext vyhledávání dokumentů
 • Automatické verzování dokumentů
 • Řízení přístupu k dokumentům pomocí rolí
 • Logování změn a evidence přístupů
 • Automatické upozorňování na změny obsahu
 • Schvalovací workflow dle šablon
 • Přístup odkudkoli z webového prohlížeče
 • Šifrování uložených dokumentů
 • Integrace s AD, Windows a MS Office

PŘÍNOSY

Hlavní výhodou je velmi jednoduché administrátorské i uživatelské prostředí. Zákazník zároveň získá detailní přehled o tom, co se s dokumenty v jeho organizaci děje. Řízená práva k dokumentům zajistí, aby uživatelům byly dokumenty plně přístupné, skryté nebo dostupné pouze ke čtení. O každé změně, včetně stažení dokumentu, může být informována odpovědná osoba. Umíme dokument řídit – žádat o jeho schválení nebo komentář, uchováváme klíčové nesmazatelné informace s ním spojené, upozorňujeme na konec platnosti dokumentu a evidujeme jeho všechny předchozí verze. Úkoly a upozornění chodí e-mailem s proklikem přímo do aplikace dostupné z webového rozhraní. Pomáháme společnostem eliminovat bezpečnostní rizika spojená s krádeží dat.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

Jsme přímým výrobcem toho softwarového řešení. Na přání zákazníka tak můžeme program libovolně upravit nebo rozšířit. Již nyní existuje několik rozšíření. Díky Workflow lze řídit proces schvalování. Skenovací modul umožňuje nahrát dokument přímo ze skeneru. OCR modul dokáže dokument vytěžit a převést do upravitelného textu. Otevřené webové služby (API) umožňují napojit systém WEDA na jakýkoli software třetí strany – synchronizace číselníků, automatické předávání nebo získávání dokumentu atd. Propojení s Windows a MS Office přináší uživateli komfort při práci – při ukládání dokumentu je nabídnuto přímo cílové místo datového úložiště. Editaci  dokumentu lze vyvolat přímo z uživatelského webového prostředí DMS.


Zaujali jsme Vás?

Neváhejte a vyžádejte si více informací. Rádi se Vám ozveme, zodpovíme vaše dotazy, nabídneme předvedení nebo zkušební verzi.


VIDEO


VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI


KE STAŽENÍ