Power BI – BI dostává novou sílu

Business Intelligence jako nástroj k přetváření dat do smysluplných informací pro podporu rozhodování ORTEX implementuje úspěšně u uživatelů již mnoho let. Business Intelligence jako souhrn činností k získávání informací čítá získání dat, jejich extrakci, čištění a vytvoření dimenzí, faktů datové kostky typu OLAP a nakonec to hlavní – využití klientských nástrojů na práci s těmito daty. Od letošního roku začínáme implementovat něco kvalitativně nového a to Microsoft Power BI, které by mělo pomoci uživatelům hlavně na konci tohoto procesu – ve vizuální a uživatelsky příjemné práci s daty. Číst více