Od 1. ledna 2020 bude na ČSSZ spuštěn projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“). V našem novém systému Personalistika Open budou všechny nové služby související s eNeschopenkou k dispozici včetně služby DZDPN (Data o pracovní neschopnosti zaměstnanců), která bude od ledna sloužit zaměstnavatelům ke stahování dat o pracovních neschopnostech zaměstnanců přímo do našeho systému. Importem dat z portálu ČSSZ dojde k plnění nové tabulky eNeschopenky. Data z této tabulky pak systém umožní importovat přímo do měsíčních dat.

Tato nová funkcionalita bude k dispozici pouze pro zákazníky Orsoft Open.

Zákazníci, kteří ještě tento nový systém nepoužívají, budou mít k dispozici v systému Orsoft nové služby, které jsou potřebné pro odeslání informací na ČSSZ (NEMPRI20 – příloha k žádosti o dávku a HZUPN – hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti). Informaci o pracovní neschopnosti zaměstnanců budou muset získat přihlášením na portál ČSSZ. Zjištěné nemoci pak zadat do měsíčních dat ručně. Těmto zákazníkům doporučujeme již předem dle pokynů ČSSZ zprovoznit jednu z variant přihlášení na portál.
Podrobnosti k této problematice můžete nalézt na stránkách https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele.