Součástí komplexního informačního systému Orsoft Open je i modul Správa majetku, kde firmy a radnice mohou evidovat dlouhodobý a krátkodobý majetek (movitý i nemovitý). S radostí Vám představujeme nové kompletní řešení pro inventarizaci pomocí čárového kódu nebo QR kódu, jež je přímo součástí modulu Správy majetku.

Jak celé řešení funguje?

K tomu, abyste mohli takovou inventuru dělat, potřebujete několik věcí:
– Správně evidovaný majetek v Orsoft Open
– Speciální tiskárnu štítků (zařízení umíme doporučit a dodat)
– Mobilní zařízení s OS Android – ideálně s hardwarovou čtečkou čárových a QR kódů

Nejdříve je třeba z IS Orsoft vytisknout štítky a „polepit“ majetek a místnosti. Tisk štítků zajišťujeme pomocí Jasper „sestav“, které je možné uživatelsky upravit (dělá se při implementaci řešení dle návrhu zákazníka nebo se využije standardní námi dodávaný vzhled štítku).

Dalším krokem je vytvoření Inventury, která obsahuje jednotlivá inventární čísla majetku, které je třeba inventovat. Takto vytvořená inventura se přes webové služby (ideálně intranet a WiFi) nahraje do zařízení s naší aplikací Smart Open InventuraQR.
Inventurník se přihlásí do aplikace pomocí stejného loginu, který používá v IS Orsoft Open.

V aplikace InventuraQR podporujeme dvě „filosofie inventury“:

Od plna – při vstupu do místnosti se v mašince zobrazí všechen majetek, který by tam měl být. Ty majetky, které jsou pomocí ČK nebo ručně nalezeny, jsou zvýrazněny zelenou barvou. Případně dle přepínače mohou „zmizet“.
Od prázdna – při vstupu do místnosti inventurník vidí pouze prázdný seznam a pípáním čárových kódů přibývají v místnosti majetky. Principiálně tedy vidí v seznamu to, co má fyzické umístění = aktuální místnosti. Přepínačem lze dočasně zobrazit co vše by mělo v místnosti ještě být.

Inventurník přijde do místnosti, kde sejme čárový kód místnosti – čímž se v aplikace InventuraQR změní kontext místnosti a snímá jednotlivé majetky, u nichž je tímto zadán fyzický stav do místnosti, kterou jsme při vstupu přes ČK sejmuli. Při poškození nebo neexistenci štítku lze samozřejmě zadat stav majetku i ručně.

Na závěr je inventura odeslána zpět do IS Orsoft Open, kde proběhne její vyhodnocení a případně zápis změn do kmenového souboru majetku. Inventuru lze posílat zpět i postupně.

Výhody tohoto řešení?

Největší výhodou je integrita celého řešení – přenos dat probíhá přes webové služby IS Orsoft Open. Řešení je moderní, využívá dostupná PDA zařízení na platformě Android a má potenciál dalšího rozvoje. Jsme schopni ho implementovat rychle a bez dalších převodových můstků na dodavatele 3. stran.