Vážení uživatelé našich informačních systémů,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní pokročilá placená školení, která jsme pro Vás připravili v říjnu 2019.

Na školení se přihlašujte níže.

Cíle:

  • Prohloubení znalostí, pokročilé vlastnosti, příklady jejich efektivního využití, detailní seznámení s obsluhou
  • Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo a čas konání:

  • Školení se konají od 9:00 do cca 13:00 v sídle firmy ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, suterén, školící místnost č. 010

Přehled placených školení dle data:
 

15.10. Nastavení Orsoft Open – oprávnění a ovládání pro administrátory

Program školení:

Administrace
1. Osoby a uživatelé
2. Profily
3. Oprávnění
4. Monitorování – log Orsoftu, logy, přihlášení uživatelé
5. Konfigurace – vzhled, barvy, cesty
6. Mimořádné akce – import čísleníků

Kmenová data
1. Adresář – adresář
2. Doklady – dokladové řady, čísla dokladů
3. Dimenze – účty, útvary
4. Parametry – kurzovní lístek

Školení je určeno pro správce informačního systému, informatiky, ev. klíčové uživatele systému Orsoft Open.

Školitel: Ing. Šárka Vaňková

Cena: 3 000,- Kč bez DPH (pro další účastníky ze stejné firmy 50% sleva na druhou a další osoby)

Registrujte se zde.

 

23.10. Jasper Reports a iReport


Školení je určeno pro zručné účetní a administrátory. Po absolvování tohoto školení budete schopni si provádět drobné úpravy ve výstupech, které jsou dodávány jako standardní součást Orsoftu Open. Např. přidání nového sloupce do sestavy, změnu textů v sestavě, změnu součtování, změnu třídění položek v sestavě apod.

Podmínky:

Zájemci o školení již musí pracovat s Orsoftem Open a musí se v něm zhruba orientovat.
Zájemci si přinesou na školení svůj notebook, aby si mohli proškolené věci na místě procvičovat.

Program školení:

1. Nastavení iReportu pro uživatelskou tvorbu sestav pro moduly Orsoft Open (ekonomické moduly OR-SYSTEM Open)
2. Jak postupovat při vytváření uživatelského výstupu – konfigurace menu tisku
3. iReport – pracovní plocha, základní funkce + procvičení
4. iReport – grafická úprava výstupů
5. iReport – datový zdroj, datový model Orsoft Open
6. iReport – HQL x SQL
7. iReport – využití dat z browse či běžného řádku
8. iReport – součtování

Školitel: Ing. Vladislava Dejmková

Cena: 3 000,- Kč bez DPH (pro další účastníky ze stejné firmy 50% sleva na druhou a další osoby)

Registrujte se zde.

 

 Poznámky:

  • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
  • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků.
  • Dovolujeme si Vás upozornit na omezený počet parkovacích míst u sídla naší firmy. Doporučujeme Vám vzít si s sebou dostatek drobných mincí do parkovacích automatů, parkování v centru je zpoplatněno a parkovací automaty nevrací.