Vážení uživatelé našich informačních systémů,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní ONLINE sérii bezplatných základních a placených pokročilých školení k systému Orsoft Open, která jsme pro Vás připravili v období březen – květen 2023. Zkoušíme nový formát typu schůzky – webinář. Stačí vyplnit přihlašovací formulář a ihned Vám přijde potvrzení do e-mailu s odkazem na on-line schůzku.

Základní bezplatná školení k Orsoft Open

Na jednotlivá základní bezplatná školení se přihlašujte níže.

Cíle:

  • Zopakování základních vlastností podsystémů a příklady jejich efektivního využití, nové vlastnosti v poslední verzi podsystému
  • Diskuse a odpovědi na dotazy
  • Cílem není školení pokročilých funkcí podsystémů a řešení konkrétních požadavků zákazníků

Místo a čas konání:

  • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams vždy od 9 hodin. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

Přehled školení dle data:

Duben:

12.4.  Personalistika Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

14.4.  Finanční účetnictví Orsoft Open – základní školení – podniky

Registrujte se zde.

20.4.  Majetek Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

21.4.  Prodej + Sklady Orsoft Open – podniky

Registrujte se zde.

26.4.  Faktury, Objednávky, Smlouvy Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

27.4.  Finanční účetnictví rozpočtové Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

 

Květen:

16.5.  Mzdy Orsoft – stávající řešení

Registrujte se zde.

Poznámky:

  • Jedná se o službu v rámci uzavřených smluv o poskytování řešitelského servisu – údržby aplikačního software.
  • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
  • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci.

 

Školení Orsoft Open pro pokročilé (placená)

Na placená školení se přihlašujte níže.

Cíle:

  • Prohloubení znalostí, pokročilé vlastnosti, příklady jejich efektivního využití, detailní seznámení s obsluhou
  • Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo a čas konání:

  • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

 

31. 3. Nastavení Orsoft Open – oprávnění a ovládání pro administrátory

Program školení:

Administrace
1. Osoby a uživatelé
2. Profily
3. Oprávnění
4. Monitorování – log Orsoftu, logy, přihlášení uživatelé
5. Konfigurace – vzhled, barvy, cesty
6. Mimořádné akce – import číselníků

Kmenová data
1. Adresář – komplexní správa obchodních partnerů
2. Doklady – dokladové řady, číslování dokladů
3. Dimenze – účty, útvary
4. Parametry – kurzovní lístek

Školení je určeno pro správce informačního systému, informatiky, ev. klíčové uživatele systému Orsoft Open.

Školitel: Ing. Šárka Vaňková

Cena: 2 000,- Kč bez DPH

Registrujte se zde.

Podmínky:

Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.

Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci.

Daňový doklad účastníkům zašleme po školení.

 

 

Jasper Reports a iReport – individuální školení na míru – termín dle výběru

Školení je určeno pro zručné klíčové uživatele a administrátory IT. Po absolvování tohoto školení budete schopni si provádět drobné úpravy ve výstupech, které jsou dodávány jako standardní součást Orsoft Open. Např. přidání nového sloupce do sestavy, změnu textů v sestavě, změnu součtování, změnu třídění položek v sestavě apod.

Podmínky:
Školí se pouze jeden připojený zákazník, školení probíhá prakticky
Školení předchází individuální dohoda o obsahu, zaměření školení a případném individuálním termínu

Orientační program školení:

1. Nastavení iReport pro uživatelskou tvorbu sestav pro moduly Orsoft Open (ekonomické moduly OR-SYSTEM Open)
2. Jak postupovat při vytváření uživatelského výstupu – konfigurace menu tisku
3. iReport – pracovní plocha, základní funkce + procvičení
4. iReport – grafická úprava výstupů
5. iReport – datový zdroj, datový model Orsoft Open
6. iReport – HQL x SQL
7. iReport – využití dat z browse či běžného řádku
8. iReport – součtování

Školitel: Ing. Vladislava Dejmková

Cena: 1 000,- Kč bez DPH/ hodina

Daňový doklad účastníkům zašleme po školení.

Registrujte se zde.