Vážení uživatelé našich informačních systémů,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní ONLINE sérii bezplatných základních a placených pokročilých školení k systému Orsoft Open, která jsme pro Vás připravili v období říjen – listopad 2020. Dále ve spolupráci s firmou DAQUAS máme připravenu sérii 6 webinářů zaměřenou na efektivní využívání cloudových služeb Microsoft. Z důvodu aktuální situace s COVID-19 jsme se rozhodli pro distanční formu školení.

Základní bezplatná školení k Orsoft Open

Na jednotlivá základní bezplatná školení se přihlašujte níže.

Cíle:

 • Zopakování základních vlastností podsystémů a příklady jejich efektivního využití, nové vlastnosti v poslední verzi podsystému
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
 • Cílem není školení pokročilých funkcí podsystémů a řešení konkrétních požadavků zákazníků

Místo a čas konání:

 • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

Přehled školení dle data:

Říjen:

21.10.  Mzdy Orsoft – stávající řešení

Registrujte se zde.

22.10.  Finanční účetnictví Orsoft Open – základní školení – podniky

Registrujte se zde.

22.10.  Prodej + Sklady Orsoft Open – podniky

Registrujte se zde.

29.10.  Faktury, Objednávky, Smlouvy Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

Listopad:

02.11.  Personalistika Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

5.11.  Finanční účetnictví rozpočtové Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

12.11.  Majetek Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

 Poznámky:

 • Jedná se o službu v rámci uzavřených smluv o poskytování řešitelského servisu – údržby aplikačního software.
 • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
 • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci

 

Školení Orsoft Open pro pokročilé (placená)


Na placená školení se přihlašujte níže.

Cíle:

 • Prohloubení znalostí, pokročilé vlastnosti, příklady jejich efektivního využití, detailní seznámení s obsluhou
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo a čas konání:

 • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

 

3.11. Nastavení Orsoft Open – oprávnění a ovládání pro administrátory

Program školení:

Administrace
1. Osoby a uživatelé
2. Profily
3. Oprávnění
4. Monitorování – log Orsoftu, logy, přihlášení uživatelé
5. Konfigurace – vzhled, barvy, cesty
6. Mimořádné akce – import číselníků

Kmenová data
1. Adresář – komplexní správa obchodních partnerů
2. Doklady – dokladové řady, číslování dokladů
3. Dimenze – účty, útvary
4. Parametry – kurzovní lístek

Školení je určeno pro správce informačního systému, informatiky, ev. klíčové uživatele systému Orsoft Open.

Školitel: Ing. Šárka Vaňková

Cena: 2 000,- Kč bez DPH

Registrujte se zde.

 

5.11. Jasper Reports a iReport – školení na míru


Školení je určeno pro zručné klíčové uživatele a administrátory IT. Po absolvování tohoto školení budete schopni si provádět drobné úpravy ve výstupech, které jsou dodávány jako standardní součást Orsoft Open. Např. přidání nového sloupce do sestavy, změnu textů v sestavě, změnu součtování, změnu třídění položek v sestavě apod.

Podmínky:
Školí se pouze jeden připojený zákazník, školení probíhá prakticky
Školení předchází individuální dohoda o obsahu, zaměření školení a případném individuálním termínu

Orientační program školení:

1. Nastavení iReport pro uživatelskou tvorbu sestav pro moduly Orsoft Open (ekonomické moduly OR-SYSTEM Open)
2. Jak postupovat při vytváření uživatelského výstupu – konfigurace menu tisku
3. iReport – pracovní plocha, základní funkce + procvičení
4. iReport – grafická úprava výstupů
5. iReport – datový zdroj, datový model Orsoft Open
6. iReport – HQL x SQL
7. iReport – využití dat z browse či běžného řádku
8. iReport – součtování

Školitel: Ing. Vladislava Dejmková

Cena: 1 000,- Kč bez DPH/ hodina

Registrujte se zde.

 

 Poznámky:

 • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
 • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci, školení Jasper je individuální.

 

Série webinářů „Aby vám IT pomáhalo“


Ve spolupráci s firmou DAQUAS vás zveme na sérii šesti bezplatných webinářů „Aby vám IT pomáhalo aneb Seriál návodů, tipů a triků IT pro bezpečnou a efektivní firmu“ na téma efektivního využívání cloudových služeb Microsoft. Také tyto webináře proběhnou v MS Teams.

Doporučujeme absolvovat celý seriál, ale povinné to samozřejmě není. K dispozici budou i záznamy.

Termíny a témata webinářů jsou uvedena níže. Jsou to středy, začátek vždy ve 14 hodin:

4.11. S čím vám v dnešní době mohou pomoci online služby?

Registrujte se zde.

11.11. Office a týmová spolupráce: co všechno zvládne Microsoft Teams?

Registrujte se zde.

18.11. Týmová spolupráce II – dosud neobjevené služby a možnosti

Registrujte se zde.

25.11. Automatizace jako užitečný pomocník, aplikace na míru, ale bez programování

Registrujte se zde.

2.12. Úvod do bezpečnosti. Jak se vyhnout riziku aneb úskalí moderního světa

Registrujte se zde.

9.12. Praktické návody pro každou organizaci

Registrujte se zde.
 
Využijte této jedinečné možnosti a zrychlete si cestu k cíli!