Vážení uživatelé našich informačních systémů,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní ONLINE sérii bezplatných základních a placených pokročilých školení k systému Orsoft Open, která jsme pro Vás připravili v období říjen – listopad 2021. Z důvodu nejisté epidemiologické situace v nadcházejících měsících jsme se rozhodli pokračovat v distanční formě školení, která se nám osvědčila.

Základní bezplatná školení k Orsoft Open

Na jednotlivá základní bezplatná školení se přihlašujte níže.

Cíle:

 • Zopakování základních vlastností podsystémů a příklady jejich efektivního využití, nové vlastnosti v poslední verzi podsystému
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
 • Cílem není školení pokročilých funkcí podsystémů a řešení konkrétních požadavků zákazníků

Místo a čas konání:

 • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams vždy od 9 hodin. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

Přehled školení dle data:

Říjen:

5.10.  Faktury, Objednávky, Smlouvy Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

13.10.  Finanční účetnictví rozpočtové Orsoft RADNICE Open – radnice

Registrujte se zde.

19.10.  Mzdy Orsoft – stávající řešení

Registrujte se zde.

26.10.  Finanční účetnictví Orsoft Open – základní školení – podniky

Registrujte se zde.

Listopad:

9.11.  Majetek Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

16.11.  Prodej + Sklady Orsoft Open – podniky

Registrujte se zde.

23.11.  Personalistika Orsoft Open – podniky a radnice

Registrujte se zde.

 Poznámky:

 • Jedná se o službu v rámci uzavřených smluv o poskytování řešitelského servisu – údržby aplikačního software.
 • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
 • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci.

 

Školení Orsoft Open pro pokročilé (placená)


Na placená školení se přihlašujte níže.

Cíle:

 • Prohloubení znalostí, pokročilé vlastnosti, příklady jejich efektivního využití, detailní seznámení s obsluhou
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo a čas konání:

 • Školení bude probíhat prostřednictvím vysílání MS Teams. K účasti potřebujete pouze připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem (notebooky mají reproduktor i mikrofon ve standardní výbavě).

 

Nastavení Orsoft Open – oprávnění a ovládání pro administrátory – termín dle výběru

Program školení:

Administrace
1. Osoby a uživatelé
2. Profily
3. Oprávnění
4. Monitorování – log Orsoftu, logy, přihlášení uživatelé
5. Konfigurace – vzhled, barvy, cesty
6. Mimořádné akce – import číselníků

Kmenová data
1. Adresář – komplexní správa obchodních partnerů
2. Doklady – dokladové řady, číslování dokladů
3. Dimenze – účty, útvary
4. Parametry – kurzovní lístek

Školení je určeno pro správce informačního systému, informatiky, ev. klíčové uživatele systému Orsoft Open.

Školitel: Ing. Šárka Vaňková

Cena: 2 000,- Kč bez DPH

Registrujte se zde.

 

Jasper Reports a iReport – školení na míru – termín dle výběru


Školení je určeno pro zručné klíčové uživatele a administrátory IT. Po absolvování tohoto školení budete schopni si provádět drobné úpravy ve výstupech, které jsou dodávány jako standardní součást Orsoft Open. Např. přidání nového sloupce do sestavy, změnu textů v sestavě, změnu součtování, změnu třídění položek v sestavě apod.

Podmínky:
Školí se pouze jeden připojený zákazník, školení probíhá prakticky
Školení předchází individuální dohoda o obsahu, zaměření školení a případném individuálním termínu

Orientační program školení:

1. Nastavení iReport pro uživatelskou tvorbu sestav pro moduly Orsoft Open (ekonomické moduly OR-SYSTEM Open)
2. Jak postupovat při vytváření uživatelského výstupu – konfigurace menu tisku
3. iReport – pracovní plocha, základní funkce + procvičení
4. iReport – grafická úprava výstupů
5. iReport – datový zdroj, datový model Orsoft Open
6. iReport – HQL x SQL
7. iReport – využití dat z browse či běžného řádku
8. iReport – součtování

Školitel: Ing. Vladislava Dejmková

Cena: 1 000,- Kč bez DPH/ hodina

Registrujte se zde.

 

 Poznámky:

 • Přihlašovat se můžete nejpozději 3 pracovní dny před začátkem daného školení.
 • Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníci, školení Jasper je individuální.