V rámci prvního pololetí roku 2018 jsme úspěšně dokončili implementaci našeho podnikového informačního systému Orsoft v Pekárně Šumava v Jablonci nad Nisou. Součástí dodávky oborového řešení pro pekárenství byly moduly Prodej, Logistika a Výroba a implementace se zaměřila na procesy objednávání, výroby a expedice.

Pekárna Šumava a. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou se zabývá výrobou pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků. Jejich prodej společnost realizuje v rozsáhlé síti odběratelů, která v současné době čítá cca 250 vlastních i externích prodejních míst v severních, středních a východních Čechách.

“Změna informačního systému nebyla jednoduché rozhodnutí. Vedle přínosů nabízeného řešení jsme zvažovali vysoké finanční zatížení pro naši společnost. Nyní jsme rádi, že jsme využili nabídky Ortexu na pronájem celého řešení oproti vysoké jednorázové vstupní investici.” potvrzuje předseda představenstva pekárny.
Implementace proběhla dle dohodnutého plánu v rámci stanoveného rozpočtu celé akce. Správce IT společnosti za největší přínosy považuje:

  • Nyní je snadné získat ze systému libovolné informace pro podporu rozhodování a další zpracování.
  • Systém je otevřený a připravený pro další růst, na propojení na pokladní systémy apod.
  • Pro odběratele i vlastní prodejny byl připraven flexibilní systém tvorby cen tak, aby vyhověl specifickým nárokům.
  • Uživatelé si navzájem neblokují stanice a přístup k funkcím systému jako v původním řešení.
  • Sloučení dat ze systému pekařského provozu s daty provozu výrobny lahůdek do jednoho celku.

V Ortexu jsme rádi, že máme dalšího spokojeného zákazníka, kde můžeme uplatnit naše řešení a nabídnout know-how v oboru, kde máme mnohaleté zkušenosti.