Dne 19. 9. 2018 končí pro orgány veřejné moci přechodné období, v rámci kterého měly všechny radnice čas na adopci požadavků eIDAS.

V září letošního roku jsou fakticky všechny orgány veřejné moci (OVM) povinny k podepisování dokumentů používat výhradně kvalifikované certifikáty uložené na tzv. Kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QESCD).

Nejpozději k 19. 9. 2018 by proto měli mít všichni, kdo jménem OVM podepisují elektronické dokumenty, k dispozici certifikát, jehož privátní klíč je uložen na kvalifikovaném prostředku. Jedním takovým kvalifikovaným prostředkem je USB token (USB klíč s elektronickou pečetí) TokenME, který nabízí Česká pošta, dalším je nová eObčanka, která také obsahuje čip a vyhovuje eIDAS.

V našem systému Orsoft RADNICE Open jsme připravili rozhraní na kryptografické tokeny (čipové karty) PKCS#11.
Například z modulu Lidské zdroje odesíláme a podepisujeme data pro ČSSZ. K podpisu jsme již nyní schopni použít kryptotoken vyhovující eIDAS.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat!