V letošním roce jsme úspěšně nasadili systém „Řízení lidských zdrojů“ (ŘLZ) ve firmě SILON, která je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců technických kompoundů a polyesterových vláken. SILONu jsme dodali jak standardní řešení personalistiky a mezd, tak rozšíření o navazující modul Řízení lidských zdrojů – oblast školení, lékařských prohlídek, aj.

V rámci projektu bylo vedle implementace našeho informačního systému nutné řešit jeho integraci i s dalšími systémy, které SILON používá – docházkový systém od firmy EBIS, stravovací systém od společnosti GTH multicatering a finanční účetnictví.  

Vytvořili jsme proto mj. datové rozhraní pro možnost načítání dat z těchto systémů do Řízení lidských zdrojů, kde ještě před zpracováním mezd dochází k porovnání odebrané stravy a nároku na stravu dle odpracované doby z docházkového systému. Následně se v systému automaticky stanoví výše srážky za stravu pro zaměstnance. Po kontrole lze tyto srážky hromadně převést do měsíčních dat a provést výpočet mezd.

V rámci projektu byla také vyřešena evidence agenturních zaměstnanců. Tyto zaměstnance evidujeme pouze v systému personalistiky, protože jim není vyplácena klasicky mzda, ale požadavek zákazníka byl navíc i na sledování odpracované doby z důvodu statistik a manažerského rozhodování. Přestože tyto zaměstnance neevidujeme ve mzdách, umožnili jsme načíst odpracovanou dobu do systému a dále ji zpracovávat i pro tyto zaměstnance v uživatelských reportech.

Implementace našeho systému Orsoft Open Lidské zdroje proběhla úspěšně i díky vstřícnému přístupu a profesionalitě HR manažera pana Davida Sváčka a jeho týmu, který měl v SILONU implementaci na starosti. Takto dobré spolupráce si velmi ceníme, děkujeme za ni a těšíme se na další spolupráci.

Jak hodnotí projekt zástupce firmy SILON?

„Volbou mzdového a personálního systému Orsoft Open jsme získali moderní nástroj, který nám umožňuje účinně spravovat agendu v oblasti lidských zdrojů. Po nezbytné vstupní analýze, vzájemném odsouhlasení požadavků a časového plánu jsme se pustili do vlastní implementace v podmínkách, které jsme si předtím nedokázali představit –  přísná protiepidemická opatření přesunula veškerou komunikaci on-line a co bylo předtím téměř nemyslitelné, proběhlo pod tlakem okolností hladce. Systém jsme zavedli, aniž by se zástupci Silonu a Ortexu byť jen jedinkrát setkali fyzicky tváří v tvář. Díky Orsoftu využíváme rovněž novinky, které nám usnadňují život: přímou komunikaci s portálem ČSSZ, notifikační e-maily upozorňující na konec platnosti školení, zkušebních a určitých dob, elektronické zasílání výplatních pásek apod. Rád bych touto cestou poděkoval všem školitelům a odpovědným pracovníkům Ortexu za jejich trpělivost a podporu.

David Sváček, Head of Human Resources and Payroll