Součástí systému Open DMS WEDA je nově modul EVIDENCE, kde mohou firmy zakládat a spravovat své libovolné firemní evidence. S nadšením Vám představujeme nové obecné řešení pro sdílené evidování libovolných strukturovaných informací ve společnosti, které je potřeba sledovat. Dá se říci, že řešení primárně nahrazuje např. tabulky Excel, které jsou pro sdílení živých evidencí ve firmách často používány a přitom zcela nevhodně. Řešení je určeno primárně pro společnosti, které nemají implementovaný systém Orsoft Open nebo OR-SYSTEM Open a kteří preferují jednoduché sdílení informací před implementací komplexního ERP systému.

Proč EVIDENCE?

 • Rozšíření programu vzniklo za základě poptávek od zákazníků Open DMS WEDA.
 • Program je vytvořen tak, aby byl aplikovatelný na 99% požadavků zákazníků bez potřeb zakázkových úprav.
 • Vytvoření evidence je „klikací“ bez programování (tzv. low code/no code přístup k tvorbě agend).
 • Zdatnější běžný uživatel zvládne vytvořit evidenci sám bez pomoci dodavatele (po zaškolení).
 • Na trhu jsme nenašli obdobné jednoduché řešení, které by bylo jednoduchou alternativou evidence ke složitějším, komplexnějším a dražším ERP systémům.

Co EVIDENCE nabízí?

 • Možnost založení jakékoli evidence => kontakty, zákazníci, poptávky, zakázky, prodané výrobky, reklamace, atd.
 • Evidence jsou mezi sebou propojené => Na detailu zákazníka uvidíme zobrazené jeho konkrétní poptávky, realizované zakázky, historii reklamací, atd.
 • Propojenost mezi evidencí a dokumenty => K danému záznamu evidence lze nahrát dokument, který přebírá vlastnosti obsažené v evidenci a je součástí globálního DMS.
 • Hlídání termínů => zobrazíme kritické záznamy, hlídáme termíny, aby proběhla včas EXPEDICE, REKLAMACE, atd.
 • Náhrada za podnikové evidence MS Excel nebo MS Access, které narážejí na své limity.
 • Nastavení osobních filtrů na vybrané záznamy => Každý uživatel vidí a upravuje jen to, na co má oprávnění.

V současné chvíli naši zákazníci mají nadefinované např. EVIDENCE

 • Zákazníků
 • Dealerů
 • Poptávek
 • Nabídek
 • Smluv
 • Projektů
 • Zakázek
 • Vnitropodnikových objednávek
 • Výrobků instalovaných u zákazníků
 • Požadavků se servis