Business Intelligence jako nástroj k přetváření dat do smysluplných informací pro podporu rozhodování ORTEX implementuje úspěšně u uživatelů již mnoho let. Business Intelligence jako souhrn činností k získávání informací čítá získání dat, jejich extrakci, čištění a vytvoření dimenzí, faktů datové kostky typu OLAP a nakonec to hlavní – využití klientských nástrojů na práci s těmito daty. Od letošního roku začínáme implementovat něco kvalitativně nového a to Microsoft Power BI, které by mělo pomoci uživatelům hlavně na konci tohoto procesu – ve vizuální a uživatelsky příjemné práci s daty.

Geneze Power BI

Základy Power BI vznikly před několika lety a objevily se jako doplněk do aplikace Microsoft Excel pod názvy Power Pivot, Power Query. Prvotním cílem bylo (záměrně zmiňuji minulý čas) hlavně pomoci uživatelům s konsolidací různých zdrojů dat do jedné propojené datové množiny a nad touto množinou dělat analýzy pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Takže v podstatě náhrada za naše datové pumpy typu ETL. Samozřejmě se všemi omezeními a problémy (např. vše se odehrává na klientu, pouze „rozumné“ množství dat, …). Takže nic pro naše uživatele, kteří pracují s miliony řádků v BI…

Power BI dnes

V současné době je Power BI jedním z produktů z dílny firmy Microsoft s nejvýraznějším vývojem. Je velmi znát posun od „background“ řešení směrem k uživatelské přívětivosti. V té souvislosti zmíním pojem živý report – jedná se o reporty a dashboardy, které interagují s uživatelem a mění se podle jeho potřeb. Není to však analytická činnost jako při Excelových kontingenčních tabulkách. Lze měnit jen to, co Vám tvůrce reportu dovolil.
Samostatnou zajímavou kapitolou je načítání dat do Power BI reportů. K dubnu 2018 je připraveno přibližně 130 konektorů na různé datové zdroje (samozřejmě SQL Server, Analysis Services, Oracle, Excel, ale i Google Analytics, html, xml a různé služby).
Power BI se skládá z několika komponent:

  • Power BI Desktop – aplikace pro vytváření vlastních živých reportů. PBI Desktop slouží kromě tvorby také k prohlížení a užívání živých PowerBI reportů.
  • Cloudová služba PowerBI v Office365 – reporty Power BI lze jednoduše sdílet v cloudu.
  • Power BI App pro Android, iOS, WindowsPhone – Reporty vytvořené v Power BI desktop a publikované ve službě Power BI lze prohlížet na mobilních telefonech a tabletech. Tyto komponenty jsou dostupné jak pro smartphony typu Android, tak i pro iPhony od Apple a telefony s Windows.
  • Power BI Report Server – serverové řešení vhodné pro větší korporace, které chtějí mít Power BI analýzy na vlastním serveru.

Platforma Power BI se nám zdá jako velmi perspektivní a zajímavý doplněk BI Orsoft. Jeho uplatnění vidíme jako výborný vizualizační nástroj k datovým kostkám a datovým skladům připraveným pomocí BI Orsoft. Abychom takhle mohli pracovat s Power BI, je třeba použít ještě komponentu, která se nazývá DataGateway a slouží k tomu, aby Power BI reporty uložené v Office 365 mohly „občerstvit“ svá data.
Velmi zajímavou možností je možnost publikace Power BI reportů do internetu. Po vytvoření analýzy je možné ji umístit do svého prostoru v app.powerbi.com a následně se vygeneruje kód, který Váš administrátor vloží do webové stránky, mailu, blogu nebo jej použijete na sociálních sítích.
Již nyní máme vyzkoušeny a připraveny některé zajímavé reporty, které umí pracovat s vizuály typu mapy s daty, živé dashboardy, tabulky, sumační grafy s použitím slicerů (filtrovací podmínky).
Takto například vypadá integrovaný dashboard v prostředí internetového prohlížeče. Jeho důležitou vlastností je to, že živě reaguje na klikání do oblastí mapy, grafu i tabulky a okamžitě zobrazuje hodnoty dle zvoleného kontextu.

K dispozici jsou také klientské aplikace pro mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon). Takto například vypadá obrazovka mobilní aplikace Power BI:

A kolik takové Power BI řešení stojí?

Power BI Desktop – Jednoduchá aplikace bez sdílení dat, při použití Power BI Desktopu jen jako desktop aplikace je použití zdarma.
Power BI Pro – Tato licence již obsahuje možnost sdílení reportů, automatické „refreshování“ dat na základě naplánování. Licence Pro je vhodná jako doplněk Orsoft BI pro vizualizaci dat v datových skladech. Licence stojí pouze 9,99$ / uživatel / měsíc.
Power BI Premium – Pro velké korporace – obsahuje On Premise Power BI Report Server. Pro zajímavost – ceny začínají na 5 000$ / uživatel / měsíc.

Business Intelligence jako nástroj pro efektivní řízení firmy je velmi dobrým pomocníkem a jeho nadstavba Power BI jej posunuje zase o několik příček výše. V případě zájmu Vám je rádi předvedeme a představíme blíže.