VODOVODY A KANALIZACE

Oborové řešení pro provozovatele vodovodů a kanalizací pokrývá celý životní cyklus procesů od evidence zákazníků, smluv, odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh. Řešíme kompletně ekonomické, obchodní i vybrané provozní agendy. Příkladem speciálních řešení je zákaznický portál, mobilní odečtnebo modul evidence poruch. 

Poskytujeme komplexní informační systém, který integruje všechna data vodárenských procesů v jeden celek a managementu je pro podporu rozhodování předkládá v přehledném manažerském systému BI.


Produkty, které vám pomohou:


INFORMAČNÍ SYSTÉM ORSOFT OPEN PODPORUJE VODÁRENSKÉ PROCESY

 • Řízení vodárenské firmy
 • Péče o zákazníky a partnery (CRM)
 • Obchod – Základní procesy
 • Obchod – Prodej
 • Obchod – obor VAK
 • Měřidla, odečty
 • Logistika – Nakupování
 • Logistika – Skladování
 • Ekonomika – Majetek
 • Ekonomika – Účetnictví, Finance, Controlling
 • Lidské zdroje (HR)
 • Administrace informačního systému
 • Správa dokumentů

TOP 3 PODPORY PROCESŮ:


Zákaznický informační systém (ZIS)

 • Evidence odběrných míst s mnoha možnostmi včetně vazby na RÚIAN
 • Správa odběratelů
 • Zpracování smluv a obchodních podmínek pro fakturaci
 • Jednotné saldokonto pohledávek a závazků
 • Zákaznická virtuální kancelář – webová aplikace pro odběratele
 • Fakturace s možností zasílání faktur mnoha kanály
  • Pošta
  • E-mail
  • Datová schránka
  • Přes Zákaznickou virtuální kancelář
  • PostServis – outsourcing tisku faktur (např. složenkové)
  • Vazby na další vodárenské systémy: GIS, laboratoř, doprava, …

Business Intelligence (BI)

 • Vynikající nástroj pro podporu rozhodování managementu vodárenské společnost
 • BI poskytuje ucelené informace z různých oblastí např.:
 • Fakturace VaS (fakturované m3, částky, dle mnoha různých pohledů)
 • Finance (pohledávky, závazky, výkazy, pohledy na účetnictví, controlling)
 • MTZ (sklady, nákup, prodej, obrátky, …)
 • BI má známé uživatelské rozhraní – MS Excel, PowerBI, web, mobilní aplikace
 • Díky OLAP technologii BI vrací požadované informace v rámci vteřin – není třeba dlouhých reportů
 • Příklad řešení požadavku manažera: „Zjistěte mi vývoj fakturace v obci Hoštice jen u klasifikace “průmysl” v letech 2016 – 2020 a to po měsících v jednotlivých letech.“ Zapotíte se? Pomocí BI je odpověď snadná!

Odečty a měřidla

 • Vlastní odečtová smart aplikace „Odečítač ZIS“
 • Perfektně komunikuje se ZIS Orsoft Open – OFFLINE nebo ONLINE (odečty se přenášejí do systému ihned)
 • Fotografie vodoměrů jsou připojeny k odběrnému místu
 • Odečítač může „chodit po mapě“ (OM se zobrazují na mapovém podkladu)
 • Odečítač může rovnou z aplikace volat odběrateli
 • Zabezpečení a GDPR je samozřejmostí
 • Dálkové odečty, WalkBy odečty, automatická měření
 • Zákaznická virtuální kancelář – odběratelé mohou zapsat samoodečty ve webové aplikaci, kde mohou také najít všechny faktury, svůj finanční status (pohledávky, závazky) a mnoho dalších informací.
 • E-maily, SMS, ruční zadání

Zaujali jsme Vás?

Neváhejte a vyžádejte si více informací. Rádi se Vám ozveme, zodpovíme vaše dotazy, nabídneme předvedení nebo zkušební verzi.


PŘÍKLADY ZÁKAZNÍKŮ


KE STAŽENÍ