ECON

ECON je aplikace umožňující uživateli provádět profesionální analýzy finančního stavu podniku, vytvářet kvalitní plány a hodnotit celkový stav a vývoj firmy pomocí rozsáhlé sady finančních ukazatelů. Řešení je vhodné jak pro vrcholový management, ekonomy, daňové poradce, tak pro školy a každého zájemce o problematiku analýzy financí a ekonomického zdraví firem. Možnosti pro sestavení výhledu hospodaření a stavu společnosti na několik let dopředu využívají zejména společnosti žádající o dotace z EU nebo o bankovní úvěry.


KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Finanční analýza – základní nástroj každého ekonoma
  • Finanční plánování na úrovni výkazů i ukazatelů
  • Nákladová analýza fixních a variabilních složek
  • Analýza investičních projektů s možností modelování
  • Rozhodovací analýza – vícekriteriální hodnocení
  • Finanční matematika – výpočty úvěrů, spoření atd.

PŘÍNOSY

Finanční analýza systému ECON obsahuje nejen poměrové ukazatele, ale také pyramidální rozklady, analýzy ukazatelů s odhalením příčin jejich změn, možnost srovnávání časově i věcně. Mezi další přínosy patří nastavení kontrol úrovně hodnot, modelování dalšího vývoje pomocí metody Monte Carlo a optimalizace pomocí genetických algoritmů. Systém poskytuje možnosti pro odhalení příčin stavu jednotlivých ukazatelů a zobrazení vlivu jednotlivých položek na celkovou hodnotu ukazatele.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

Systém ECON je možno integrovat s různými informačními systémy, a to na úrovni finančních výkazů. K dispozici je také snadná definice vlastních tabulek, jako jsou například střediskové výkazy nebo výkaz peněžních toků. Lze nejen editovat stávající ukazatele, ale je možná i definice nových vlastních ukazatelů. Možnost sledování úrovně ukazatelů pomocí srovnávací tabulky hodnot, např. pro porovnání několika podniků apod.


Mám zájem

Neváhejte a vyžádejte si demoverzi nebo více informací. Rádi se Vám ozveme a zodpovíme vaše dotazy.


VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI